Музиката

Музиката е любов свещенна,

погалила на чувствата очите

и дала толкоз много топлина

на сърцата и душите!

Аз вярвам в нейната магия

в мъдростта й , в нейните „слова”!

Пред тяхната неземна сила

с благодарност коленичи

мойта светеща душа.

Аз знам ще бъде с мене тя ,

не само в земния ми път човешки,

а ще е светулката понесла я

към онези чудни светове далечни!

Към чакащите ме звезди –души ,

те всички близки и обични мои,

за да се срещнем с вечността ,

да продължим да бъдем нечовешки свои!

И да , сърцето ми е музика ритмична

и ода на радостта – живот!

И чувствам я , и славя я , и благоговея!

Защото в този мой сърдечен ритъм е любовта на Бог!

Еми/Ema