Италия – моя любов!

Италия – моя любов!

Влюбена съм лудо , безвъзвратно , вечно в тази прекрасна страна -Италия ! Разбира се първата ми любов завинаги ще си остане нашата България ! Колко общи неща и колко различни има между тях , и някак съм тук и аз – по средата . Такава една мъничка , по детски...