Политика на поверителност

 

Дата на влизане в сила: 01.10.2015

Последна промяна: 02.06.2023

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: ЕМЕлеганс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 207391888
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 53-55, Дом на Красотата, ет. 4, офис 410
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 53-55, Дом на Красотата, ет. 4, офис 410

Телефон: +359 889 531 570
E-mail: eme.georgieva@ogledalostyle.com
Уебсайт: www.ogledalostyle.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:
Наименование: Комисия за Защита на Личните Данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

ОгледалО/Стил и визия с Емилия Георгиева – Еме или ogledalostyle.com (наричани по-долу още като „Сайта“ и „ние“) цени вашата сигурност онлайн и затова обработваме Вашите данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Чрез този документ искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, бивайки читател и ползвател на нашия Сайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието й. Всяка промяна в политиката за поверителност ще бъде отразена в началото й чрез посочване на последната дата на актуализация.

1. Кои сме ние?

ОгледалО/Стил и визия с Емилия Георгиева – Еме или ogledalostyle.com е онлайн сайт с блог, в който Емилия Георгиева публикува статии на различни теми, свързани с мода. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, Емилия Георгиева е администратор при обработването на Вашите лични данни. За контакт с администратор при обработването на личните данни, моля обърнете се към eme.georgieva@ogledalostyle.com с обръщение: На вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни при ОгледалО/Стил и визия с Емилия Георгиева – Еме.

2. Какви данни събираме за Вас?

Събираме лични данни директно от Вас. Предоставянето на лични данни е доброволно и се осъществява при Ваша директна комуникация с нас или при оставяне на коментар.

Видове събирани и обработвани лични данни:

  • Данни за контакт, предоставени след опит за първоначален контакт от Ваша страна – име, телефон и имейл адрес.
  • Данни за директен е-маркетинг – имейл след доброволно записване за бюлетина на Сайта.

3. Какви са целите и основанията на обработването?

Ние обработваме предоставените от Ваша страна лични данни и информация за различни цели, сред които, но не изчерпателно:

а) За да отговорим на Ваши запитвания и коментари, изпратени до нас чрез контактната форма на сайта или нашия официален имейл адрес.

б) За изпращането на бюлетин до предоставен от вас имейл адрес – Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите ни. В тази връзка, можем да ви изпращаме бюлетин и имейл съобщения, след Вашето изрично съгласие за получаването на такъв тип комуникация. Винаги можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие като използвате директната връзка unsubscribe / отпиши се във всеки мейл, получен от нас или като ни пишете директно на eme.georgieva@ogledalostyle.com

в) Подобряване на нашите услуги – включително, но не изчерпателно за анализ на типа съдържание, предпочитан от Вас.

4. Колко време пазим Вашите лични данни?

Съхраняването на Вашите лични данни продължава, докато не сме получили Вашето изрично искане за забравяне и изтриване на данните Ви. Ние ще продължим да съхраняваме анонимни или анонимизирани данни, като например, но не само – посещения на сайтове (без идентификатори) и други, за целите на вътрешна статистика, подобряване на услугите ни и други.

5. На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– доставчици на маркетингови услуги (бюлетин);

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за целите на нашия уебсайт.

Не бихме споделяли Вашите лични данни с трети лица, освен ако нямаме договорно-правни отношения, които гарантират сигурността на данните. Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

6. Къде съхраняваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в Европейския съюз, в частност България.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

7. Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Непрекъснато оценяваме сигурността на своята мрежа и годността  на своята програма за вътрешна информационна сигурност.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че предаването на информация по Интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол, но правим всичко възможно, за да избегнем подобни ситуации.

8. Какви линкове използваме?

На много от страницита на Сайта ще откриете линкове към други сайтове. Част от тези линкове са на афилиейт маркетинг компании, които са наши партньори. Не носим отговорност за политиката на поверителност на тези сайтове, затова ви съветваме да се запознавате с тяхната политика за поверителност, в случай че някой от тези сайтове ви е непознат. Ако имате нужда от повече информация за афилиейт маркетинг компаниите, с които работим, пишете ни на eme.georgieva@ogledalostyle.com

9. Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Вие разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните, съгласно регламента по GDPR. За да уважим молбата Ви, трябва да сме сигурни, че тя идва от Вас. За тази цел трябва да използвате имейла, който съхраняваме при нас и да предоставите данните за информацията, която искате да бъде премахната от нашата база данни. В противен случай си запазваме правото да не уважим молбата Ви.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

10. Срок за отговор

Наш представител следва да откликне на запитването или молбата Ви за корекция/премахване на личните данни в рамките на три работни дни.